Školní výkonová motivace žáků

>> DEMO <<
Dotazník vznikl v rámci projektu Cesta ke kvalitě (CZ.1.07/4.1.00/06.0014) Národního ústavu odborného vzdělávání, www.nuv.cz
Autory dotazníku jsou doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. a doc. PhDr. Vladimír Hrabal, CSc. z Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Nyní, prosím, odpovězte na otázky dotazníku.
1. Abych byl ve škole úspěšný, o to stojím:
 
3. Ve škole se hlásím:
 
2. Při učení se mi daří soustředit:
 
4. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych být známkovaný: